top of page

Şartlar & Koşullar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

 

Satış Sözleşmesi

Merve Nur Fakı Feeka Design Şirketi ile müşteri arasındaki sanal ortamda satış sözleşmesidir.

 

Madde - 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcı'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanunun; mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usülleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde - 2

Satıcı bilgileri

Merve Nur Fakı Feeka Design Şirketi

Madde - 3

Alıcı bilgileri

Tüm alıcılar: Merve Nur Fakı Feeka Design E-ticaret mağazası feekadesign.com'a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bunan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır)

Madde - 4

Sözleşme konusu ve ürün bilgileri:

Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

 

Madde - 5

Genel Hükümler

5.1 - Alıcı, madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyid verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4 - Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde Satıcı'ya geri göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.

5.7 - Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortasan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde, satıcı 7 gün içinde Alıcı'ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın Alıcı'nın hesabına iade edilmesi konudunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcı'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

5.8 - Alıcı ve/veya Alıcı'nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım ve değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler Satıcı'ya, Alıcı tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri Satıcı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, Alıcı teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

5.9- İş bu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) ................................ adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazzanır.

Madde- 6

Cayma hakkı:

Alıcı, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı'ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin Alıcı'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasak yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, Alıcı için özel üretim gerçekleştirilen, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde - 7

Yetkili mahkeme:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Alıcı iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

bottom of page